PLIKI

 download RAPORT HUMAN RIGHTS WATCH
Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia (j.angielski)
 download RAPORT UNII EUROPEJSKIEJ
Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia cz.1 (j.angielski)
 download RAPORT UNII EUROPEJSKIEJ
Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia cz.2 (j.angielski)
 download RAPORT UNII EUROPEJSKIEJ
Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia cz.3 (j.angielski)
 download TANKI AWGUSTA– Rusłan Pukow
(j.angielski)
 download
PRZYCZYNY, PRZEBIEG ORAZ SKUTKI, ROSYJSKOGRUZIŃSKIEGO
KONFLIKTU Z SIERPNIA 2008 ROKU– Irakli Matcharashvili
(j. polski)

 

Contact Us

Powered by themekiller.com