Wojna w Afganistanie

Wojna w Afganistanie (79-89)

Radziecka interwencja w Afganistanie – dziewięcioletnia wojna Związku Radzieckiego wspierającego rząd afgański, przeciw partyzantce mudżahedinów wspieranej przez USA, toczona na terytorium Afganistanu. ZSRR chciał umocnić i utrzymać u władzy rząd w sąsiadującym Afganistanie. Interwencja została uruchomiona w momencie, gdy zaistniały warunki sprzyjające do przejęcia pełnej sowieckiej kontroli nad Afganistanem.

Odtwarzamy

  • 345 Gwardyjski Pułk Powietrznodesantowy
  • Bojowników afgańskich